besirdernegi
25 Mayıs 2019 Cumartesi
Anasayfa > Roportajlar > Ekonomiye yön veriyoruz
Ekonomiye yön veriyoruz

Ekonomiye yön veriyoruz

08.09.2014 12:53 12 14 16 18 yazdır
PORTRELER' başlıklı yazı dizimizde bu hafta sizlere Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu ile yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz?

Muhasebecilik mesleği üzerine?

Günümüz Türkiye'sinde neredeyse bir iş adamının eli ayağı kolu diyebiliriz bu mesleğe?

Eli ayağı kolu olan bu meslek bazen de aslında iş erbabının vicdanıdır?

Yapacağı her ödemelerde onu yönlendirip yanlışlığı ve doğruluğu konusunda fikir verirler?

Öyle ya belki de dünya üzerinde en geniş meslek teşkilatıdır muhasebecilik?

Muhasebe mesleği günümüz Türkiye'sinde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslektir. Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli elemanların başlarında muhasebe elemanları gelmektedir. Böyle ilgi gören bir alanın da, mesleğinin önemi ve ilgisi büyük olmaktadır.

Muhasebe mesleği çok kapsamlı olduğundan kendi içinde de kısımlara ayrılmıştır. Bunların en önemlileri; serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik, muhasebe müdürlüğü, muhasebe uzmanlığı, muhasebe elemanı, muhasebe öğretmenliği vb. Bu branşlardan hangisi olursa olsun ilk önce muhasebe eğitimi almak gerektiği unutulmamalıdır.

Muhasebe mesleği çok yönlü çevresi ve kamuya bilgi ve belge üretmesi nedeni ile toplumda herkes tarafından yaygın bilinen üç meslekten biridir. Avukatlık ve doktorluk meslekleri hakkında bilgim olmadığı için yorum yapamam ancak muhasebe mesleği hakkında toplumdaki genel kanı meslekten değer elde edenlerin çıkarları ile doğru orantılı değişmektedir.

Çıkar çatışması ve mali denetimin yetersizliği sebebiyle meslek mensubundan hizmet alanlar, mesleği kerhen yapılan basit bir iş veya yumuşatılmış şekli ile yasal defterleri kendilerinin verdikleri bilgiye dayanarak yapılan iş bütünü olarak görmektedirler. Bunun yanında meslekle direkt çıkar ilişkisi olmayan kesim ise Mali Müşavirlik mesleğini önemli bir iş kesimi olarak görmektedirler.

Tabi ki burada çıkarları detaylı ve net bilgi elde etmek isteyenlerle, kirletilmiş ve karıştırılmış bilgi talep edenler açısından da mesleğe bakış açısı değişmektedir.

Hal böyle iken neyin muhasebesini yapacağımızı çok iyi analiz etmekte fayda var?

Bu mesleğin dışında kalan biri olarak aslında en büyük sıkıntının akıl ve vicdan muhasebesinin eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmek istiyorum?

ORHAN AKGÜLOĞLU KİMDİR?

1969 Erzurum' da doğdu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Atatürk Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mehmet Emin Resulzade adına Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1990 yılından beri Erzurum' da S.M.M.M. faaliyetinde bulunmaktadır. Erzurum SMMM Odası 1998-1999 ve 2010-2013 yıllarında Oda Yönetim Kurulu üyeliği Oda Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2013 yılında yapılan Genel Kurul ve Seçimlerde Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Halen Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Üst Birlik Delegesidir. 660 sayılı Kanun hükmünde Kararname çerçevesinde yetkilendirilecek Meslek Mensuplarına ilişkin KGK Kamu Gözetimi Kurumu ve Sakarya Üniversitesinin işbirliği ile açılan Lisans üstü seviyede gerçekleştirilen Eğitimlere katılarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 12.09.2013 tarihinde Bağımsız Denetçi Belgesi alarak Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Yalova Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalında Bankacılık ve Finans Bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

EKONOMİYE YÖN VERİYORUZ

Sevgili okurlarımız yazımızın girişinden de anlayacağınız üzere 'PORTRELER' başlıklı yazı dizimizde bu hafta sizlere Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu ile yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz?

Bir yıl önce yapılan kongrede başkanlık görevine getirilen ve kararlı girişimleri ile bir anda odanın yapısında yaptığı değişiklikler ile taktir toplayan Akgüloğlu'nun söyleşimizde ki istikrar vurgusuna dikkat çekmek istiyorum?

MUHASEBE BİR BİLİM DALIDIR

Sayın Akgüloğlu, öncelikle muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği üzerine bilgi verir misiniz?

Muhasebe, işletmelerin mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebenin fonksiyonlarını yerine getirerek, muhasebenin amacına ve sonuca ulaşmasını sağlayan kişiler muhasebe mesleğini icra ediyor sayılırlar. İşletmelerin büyüklüğüne bağlı olarak muhasebe elemanlarının sayısı çok farklılık göstermektedir. Önemli olan muhasebe mesleğini icra edenlerin muhasebenin görevlerini doğru ve eksiksiz olarak yerine getirebiliyor olmasıdır. Muhasebe mesleğini yapabilmek için de muhasebe ve benzeri konularda eğitim almış olmak gereklidir.

ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI TAKİP ETMELİDİR

Sizce örnek bir muhasebeci nasıl olmalıdır?

Muhasebe insanların sahip oldukları varlıkları kontrol eder ve onların çıkarları doğrultusunda yönetir. Eskiden sadece defter tutma olarak bilinen muhasebecilik mesleği günümüzde bilgi üretmek ve varlıkları yönetmek işlevlerini de yerine getirmektedir. İyi bir muhasebeci çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Muhasebe ağırlıklı eğitim veren bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmalıdır. Mezuniyet sonrasında da kendisini sürekli geliştirmeli ve yenilikleri takip etmelidir. Ayrıca muhasebeci yaptığı iş ve işlemlerde meslek ahlâkına uygun davranmalıdır. Muhasebesini tuttuğu işletme ile ilgili tüm kurum kuruluşlara karşı dürüst ve güvenilir olmalıdır.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÇABA SARF ETTİK

Bir yıllık göreviniz boyunca yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda ve ortamda oda olarak varlığımızı hissettirmeye çalıştık. Meslek mensuplarımızın sorunlarının çözümünde azami çaba sarf ettik. Mesleğe yeni elemanların kazandırılması noktasında eğitim kursları açtık, bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bu tür bilgilendirme eğitimlerine, meslek mensuplarımızı da dahil ettik. Hizmetlerimizin devamı için yine var gücümüzle çalışacağız. Görevimizi yürüttüğümüz süre zarfında desteklerini bizden esirgemeyen tüm meslek mensuplarıma ve üyelerime teşekkürü borç biliyorum.

FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ

Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerin eğitimleri konusunda çalışmalarınız oldu mu?

Oda da görev değişimi ile birlikte hizmetlerin artırılması ve yenilenmenin gereklilikleri daha iyi anlaşılıyor. Bu anlamda hızlı ve sağlam adımlar attık. Erzurum'un önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası bu farkındalık ile hizmetlerini kesintisiz sürdürme azmindeyiz. Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması Bağımsız Denetim olarak tanımlamaktadır.

Bu süreçte Erzurum SMMM Odası ise yerini hiç gecikmeden almıştır. Oda yönetimimizin özverili gayretleri ile birinci grup 17 kişi olarak eğitimini tamamlamış, ikinci grup ise 25 kişi ile eğitimini 11 Haziran 2013 itibariyle tamamladık. Meslek mensuplarının çağımızın gerekliliği olan "sürekli eğitim ve ömür boyu eğitim" paradigmaları çerçevesinde bilgilendirilmesi adına Oda önemli gayretler sarf etme kararlılığındadır.

MESLEK MENSUPLARININ İSTEKLERİNİ İLETTİK

Meslek mensuplarının beklentileri hakkında neler söyleyeceksiniz?

Türkiye'de muhasebe denetimi mesleğinin yasal olarak kurulması çalışmaları 1933 yıllarına dayanmakla birlikte, ilk resmi kurallar 1987 yılında önce bankalar, daha sonra sermaye piyasası için oluşturulmuştur. 1987 yılında getirilen düzenlemeler sonucunda, yetki almış bağımsız denetim şirketi sayısı,  8'i uluslararası olmak üzere toplamda 35'dir.  Ülkemizde muhasebe ve denetim alanındaki karmaşaya son vermek ve uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu ulusal standartlar oluşturmak amacıyla, 9 Şubat 1994 tarihinde TÜRMOB tarafından Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) kurulmuştur. 1994 yılında böyle bir kurum ihdas edilmiş olmasına rağmen her nedense meslek mensupları standartlarla tanıştırılmamıştır.  13 Ocak 2011'de kabul edilerek, 01 Temmuz 2012 de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlık çalışmalarına da 1999 yılında başlanmıştır. Tasarı olarak 2005'te yaklaşık 9 aylık bir sürede kamuoyunun bilgisine sunulmuş, daha sonra TBMM'ye sevk edilmiştir.

 

STANDARTLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

SMMMO olarak standartlar konusunda çalışmalarınız var mı?

Standardizasyon artık o kadar kanıksadığımız bir oldu haline geldi ki tüm Dünya'da da mesleğimizin esaslarının hem kısmen değiştirilerek hem de ulusallaştırılması sürecini çok yakından hissederek yaşıyoruz. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere meslek camiamız çok uzun bir süredir Uluslararası Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın hem Borsa İstanbul'da (BIST) uygulanmakta olduğu bilinmektedir. Ancak yakın bir gelecekte de sözkonusu standartların KOBİ'lerde uygulanabilir duruma getirilmesi amacıyla atılan adımlar artık yadsınamaz bir noktaya gelmiştir. Son olarak ve en yakın zamanda, kısaca Kamu Gözetim Kurumu olarak isimlendirebileceğimiz (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) kamu kurumu, "Bağımsız Denetçi" eğitimleri çerçevesinde; Uluslararası Muhasebe Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları eğitimlerini zorunlu olarak vermiştir. Bu eğitimlerin zorunlu olarak veriliyor olması bile mesleğimizde yaşanmakta olan entegrasyon ve bununla birlikte beklenen yaşanması beklenen standardizasyonun önemli bir göstergesidir.

 

ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ ÇÜNKÜ ÇARE SİZSİNİZ

Siyasete olan yakınlığınızdan dolayı günümüz siyasetinde ki güven bunalımı hakkında neler söyleyeceksiniz?

İşyerinde, ailede, Emniyette, Yargıda güven? Siyasette güven! İşveren işçisine, işçi işverenine, amir memuruna, memur amirine, vatandaş devletine. Genel Başkan ince eleyip sık dokuyarak seçtirdiği milletvekiline. Seçmen; rey verdiği milletvekiline, belediye başkanına, meclis üyelerine, muhtarına..

Hükümet atadığı bürokrata, müvekkil avukatına, mükellef muhasebecisine, hasta doktoruna..

Halk; fırıncının ekmeğine, kasabın etine, manavın sebzesine, esnaf ve tüccarın sattığın malın kalitesine, müteahhidin inşaata güvenemiyorsa? Şeyh müridini, hoca cemaatini, öğretmen talebesini aldatırsa? Gazete ve yazar okuyucusuna, tv ve radyo dinleyicisi ve seyircilerine gerçek dışı haber aktarırsa; kim, kime nasıl güvenecek, devlet-millet kaynaşması, toplum huzuru ve barışı nasıl sağlanacak? Dünya, imtihan dünyası? Kötüler olmasaydı iyiler nasıl anlaşılırdı? İhanet edenler olmasaydı sadıklar, dostlar nasıl ayırt edilebilirdi? Ümitsizlik yok.. Yeis yok! Derdi veren Allah Teâlâ dermanını da vermiştir. Elem-keder, sıkıntı olmasaydı hiç sabırdan bahsedilebilir miydi?

Çaresiz değilsiniz, çünkü çare sizsiniz!

HİÇBİR İNSAN KUSURSUZ DEĞİLDİR

İktidar ve muhalefet arasında sıkça yaşanan ve siyasi üsluplar hakkında neler söyleyeceksiniz?

İnsanoğlu eleştiriden pek hoşlanmaz. Her ne kadar "insan kusursuz değildir, insan hatadan hali olamaz" demiş olsa da hatasını söyleyene teşekkür eden pek enderdir.

Hatalı hareket edenlere, yanlış yapanlara; hatalı hareketleri münasip bir lisanla (hakaret edilmeden) ikaz edilmezse hatalar nasıl düzeltilmiş olacak?

Küçükler hata yaparsa, büyükler azarlar? Ast hata yaparsa üst cezalandırır veya haddini bildirir!

Hep talebe hata yapar hoca yapmaz, cemaat hata yapar imam yapmaz, evlat hatalıdır baba kusursuz, daima üyeler yanlış düşünür ve yanlış yaparlar, başkanlar, liderler iyi düşünürler ve mükemmel yaparlar; öyle mi? Bir hocaefendi sünnete muhalif bir konuşma yapar, bir tavır sergiler; sevenleri ve gönül bağlıları "Hocaefendinin bir bildiği vardır. Söz ve hareketlerinde mutlaka bir hikmet vardır. Bizler ondan daha iyi mi bileceğiz?" derler, çoğu kesim sorgulama ihtiyacı hissetmez?

Bir sivil toplum kuruluş başkanı kuruluşunu ve üyelerini zor durumda bırakacak, kurumunun ve üyelerinin menfaatlerini zedeleyecek bir konuş yapar, kendi tabanından bir eleştiri gelmez?

Keza bir siyasi parti liderinin de kendi içinde pek eleştirildiği görülmez.

ETİK DEĞERLER GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Son olarak neler söyleyeceksiniz?

Oda yönetimi olarak amacımız; Erzurum'a yakışan bir anlayış, örf-adet ve gelenek ile hep birlikte ve beraberce daha kaliteli, daha günün koşullarına uygun, değişen Dünya'yı ve koşullarını üyelerine gösterebilen ve böylece günü takip eden, rekabetçi ve çağdaş bir yaklaşımla mali müşavirlik ve bağımsız denetim faaliyetlerini sürdürmek olacaktır.

Diğer Röportajlar
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.